Vælg en side

Forside

Om foreningen

Om foreningen

Om foreningen

Medlemskab

Medlemskab

Vedtægter

Vedtægter

FAQ

FAQ

Kontakt

Kontakt

Adfærdskodeks

Vores stopord er CIRKUS

Mobiler og smartwatches må kun bruges i garderoben og i lukkede rum

Barvagten er øverste myndighed på aftenen

Barvagtens henstillinger skal respekteres.

Hvad der sker i SMilFyn, bliver i SMilFyn

Man snakker ikke om, hvad der er foregået i foreningen med medlemmer såvel som ikkemedlemmer. Vi hilser ikke på hinanden på gaden, medmindre andet er aftalt. Vi overholder diskretionsreglerne for alles sikkerhed. Tillid er altafgørende.

Respektér hinanden

Selvom vi måske ikke er ligestillede i legen, vil vi altid være ligeværdige som mennesker. Leg foregår altid mellem samtykkende parter.

Vi er ikke ens, og vi leger forskelligt

Hvis man ikke bryder sig om andres leg, skal man vende blikket væk. Hvis man har bekymringer herom, skal man gå til barvagten – ikke de legende parter. Den eneste, der har lov til at bryde ind i leg, er barvagten. Det er imod reglerne at prøve at komme i kontakt med nogen, der leger, ved for eksempel at sige deres navn, kommentere på legen eller lignende.

Fint, frækt eller fetish

Onsdag er dresscode almindeligt pænt tøj.
Om fredagen gør
vi os ekstra umage med vores påklædning, så vi alle bidrager til en dejlig fræk og legende stemning.

Se en mere udvidet guide til dresscode her:

Respektér en lukket dør

En lukket dør er en låst dør.

Skydevåben, knive og stoffer

Skydevåben samt ulovlige knive og euforiserende stoffer er ikke tilladt i
lokalerne.

Vi tager hensyn til leg

Ved at tilpasse lydniveauet ift. snak m.m. Dette gælder både ved meget lydsvag leg samt leg, der støjer mere, da vi prioriterer legen i SMilFyn. Legende smilister skal kunne lege uden at blive forstyrret.


Vi tager hensyn, når vi leger

For eksempel ved ikke at blokere udgange og døre, vi leger ikke i barområdet og vi tænker over vores omgivelser, hvor vi vælger at lege, da man ikke inddrager andre smilister i leg uden samtykke.

Det er altid okay at nyde andres leg

Naturligvis på respektfuld afstand.

Kontakt Smil fyn idag på
intro@smilfyn.dk

Partnere hvor SMilFyn's medlemmer har rabat